Rezultate: Hai Phong - B.Binh Duong

Rezultate: Hai Phong - B.Binh Duong

Afişare listă
Rezultat finalRezultatCâştigă pronosticul   
1527 Hai Phong - B.Binh Duong1:1X, 1X, X214.07.13:00+5
Total goluri 1,5RezultatCâştigă pronosticul   
15277 1,5/Hai Phong - B.Binh Duong PESTE14.07.13:00 
* Tip 1 = mai puţine, tip 2 = mai multe|Tip 1 = mai puţine, tip 2 = mai multe
Total goluri 2,5RezultatCâştigă pronosticul   
15278 2,5/Hai Phong - B.Binh Duong SUB14.07.13:00 
* Tip 1 = mai puţine, tip 2 = mai multe|Tip 1 = mai puţine, tip 2 = mai multe
Total goluri 3,5RezultatCâştigă pronosticul   
15279 3,5/Hai Phong - B.Binh Duong SUB14.07.13:00 
* Tip 1 = mai puţine, tip 2 = mai multe|Tip 1 = mai puţine, tip 2 = mai multe
Par/impar număr de goluriRezultatCâştigă pronosticul   
152715 P/I/Hai Phong - B.Binh Duong PAR14.07.13:00 
* Tip 1 = par, tip 2 = impar, 0:0 = par|Tip 1 = par, tip 2 = impar, 0:0 = par